"Сиела Норма" спечели поръчката за доставка на 1600 машини за вота