МВФ: Правителствата трябва да „калибрират“ разходите