Още един китайски конгломерат се сблъсква с дългова криза