Липсата на работна ръка може да лиши британците от коледната пуйка