Пръстен-убиец сред най-ценните находки тази година от Мисионис