Психолог за бисексуалния Супермен: Много е опасно да се пише на тази тема