ЕК ще предложи създаването на механизъм за общи покупки на газ в ЕС