За партиите номерата в бюлетината нямат значение, важното било кой и с какво седи зад тях