Проф. Нели Корсун: Може да нахлуят и нови варианти на COVID-19