Адвокатурата ще провери дали Петър Илиев е накърнил престижа на професията