Преди зимата: С 20 лева скачат дървата за огрев, а пелетите със 100