Фабриката на Tesla в Германия ще заработи до два месеца