Прости, но доста ефективни методи да успокоим аритмията