Машинното отделение на "Вера Су" е пълно с вода, корабът вече е потънало имущество