СЗО: Изминали сме около 60% от пътя в борбата с COVID