"Кока-Кола ХБК" се ангажира да постигне нетни нулеви емисии до 2040 г.