Филмът „Непознатата от банкнотата“ е посветен на Мара Белчева