Ново проучване подкрепя данни на български професор за развитие на рак при определен лекарствен прием