„ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“С ЛИСТА ОТ МЕСТНИ ХОРА