Липсата на финансиране за 1,7 трлн. долара усложнява глобалното възстановяване