Община Бургас извършва авариен ремонт на природоматематическата гимназия