ОП – Плевен посрещна чуждестранни обвинители по програма на Европейската мрежа за съдебно обучение - §22 Новини