Започват състезанията за купата на Българска федерация за пожароприложен спорт - §22 Новини