Изследване установи висок риск от тромбоза при пациенти с умерено протичане на COVID-19