Психолози ще подкрепят ранното детско развитие в яслите във Велико Търново