Производството на еленергия у нас с 14,29% повече от януари до октомври