МААЕ разработва система за оповестяване на ядрени обекти за стихийни бедствия