Любовта на Вазов към Народния театър запечатана в изложба летопис