Епидемичен взрив от COVID-19 в шивашки цех в Бургас