Опасенията за инфлацията подплашиха европейските инвеститори