ЕС пласира първа емисия ценни книжа по програмата EU-Bills