Промишленото производство в еврозоната отчита годишен ръст от 7,7% през юли