Около 840 хиляди души вече са се преброили, съобщават от НСИ