След излизането от ЕС във Великобритания има дефицит на стоки