Германия даде разрешение за пребиваване на 2600 афганистанци