Старозагорска учителка беше отличена с ордена „Академични палми“