Жертвите на COVID-19 по света надхвърлиха 4,6 милиона