България дарява ваксини на Бутан, Босна и Херцеговина, Бангладеш и продава на Норвегия