Известен писател иска ликвидирането на Джеймс Бонд