976 са учениците в затворите, от тях 62-ама са първокласници