Проф. Киров: Може да настъпи объркване или т.нар. казус 15/15, трябва разяснителна кампания