Трети наш музикант в Кралски Концертгебау Оркестър Амстердам