Компенсират 70% от домакинствата в Гърция заради по-скъпия природен газ