Кр. Георгиева: Има три варианта за разпределение на СПТ в помощ на страните