Втори ковид 15 септември: смартфон, дезинфектант и маска в раницата на учениците