Noble Graphics е творческата агенция на годината, Ogilvy Group - медийната, избрани от рекламния фестивал ФАРА