На Кръстовден – офикия и две ръкоположения в Стара Загора