Нова формула на финансиране в сценичните изкуства – премахват пазарния принцип