Банка ДСК и "ДСК Управление на активи" предлагат инвестиране в нов клас инвестиционни продукти