JPM препоръчва намаляване на експозицията на технологичните акции